Logo

System utformande, infästning och underhåll!


Med mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med projekt i olika storlekar har vi, Daikra Engineering, samlat tillräckligt med kunskap för att arbeta med konstruktion, urval, installation och idrifttagning av VVS – uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, värmepumpar, kylning och geotermiska system i kommersiella, bostads och industriprojekt i Litauen, Sverige, Norge och Ryssland.

Vårt företag sysselsätter endast högt kvalificerade arbetstagare med många års arbetslivserfarenhet. Principen för vårt arbete är noggrann analys av kundernas behov, presentation av effektiva förslag av hög kvalitet och deras ansvarsfulla genomförande.

TJÄNSTER


VENTILATION


Ventilationssystem utformande, installation och idrifttagning.

LUFTKONDITIONERING


Utformande, installation och idrifttagning av luftkonditioneringsapparater och kylsystem.

VÄRMEPUMPAR


Utformande, installation och idrifttagning av värmepumpar och andra värmesystem.